Event #4: $1,000 No-Limit Hold'em
Dnevi:
123
Country
Mesto # Igralec Država Št. žetonov Napredek
1
Kyle Cartwright United States
Kyle Cartwright
United States 973,000 318,000
2
Daniel Dizenzo United States
Daniel Dizenzo
United States 912,000 490,000
3
Ylon Schwartz United States
Ylon Schwartz
United States 832,000 -158,000
4
Jeremy Dresch United States
Jeremy Dresch
United States 672,000 -128,000
5
Blake Barousse United States
Blake Barousse
United States 634,000 516,500
6
Steve Chanthabouasy United States
Steve Chanthabouasy
United States 631,000 113,000
7
Robert Kuhn United States
Robert Kuhn
United States 533,000 28,000
8
Michael Sortino United States
Michael Sortino
United States 422,000 212,000
9
Matthew O'Donnell United States
Matthew O'Donnell
United States 406,000 -29,000
10
Ken Weinstein United States
Ken Weinstein
United States 261,000 -39,000
11
Jason Paster United States
Jason Paster
United States 234,000 114,000
12
Geoffrey Mooney Australia
Geoffrey Mooney
Australia 163,000 85,900
13
Darren Desvoigne
Darren Desvoigne
20,900
14
Mason Rosenberg United States
Mason Rosenberg
United States 20,300
15
Mitch Garshofsky United States
Mitch Garshofsky
United States Posodobljeno
prek aplikacije
12,700 -4,300
16
Kenneth Breidel
Kenneth Breidel
11,500
17
Frankie Perre
Frankie Perre
Posodobljeno
prek aplikacije
9,800 3,400
18
Ryan Hall Canada
Ryan Hall
Canada Posodobljeno
prek aplikacije
2,900 -7,625
19
Raphael Chee
Raphael Chee
Izpadel
20
Jie Gao Canada
Jie Gao
Canada Izpadel
21
John Chou
John Chou
Posodobljeno
prek aplikacije
Izpadel
22
Jeff Gross United States
Jeff Gross
United States Izpadel
23
Michael Katz United States
Michael Katz
United States Izpadel
24
Nachman Berlin
Nachman Berlin
Izpadel
25
Tom Koral United States
Tom Koral
United States Izpadel
26
Ronald Cooper
Ronald Cooper
Izpadel
27
Brian Bauer
Brian Bauer
Izpadel
28
Stephen Foutty United States
Stephen Foutty
United States Izpadel
29
Tal Hart United States
Tal Hart
United States Izpadel
30
Andjelko Andrejevic United States
Andjelko Andrejevic
United States Izpadel
31
Marcelo Asensio Brazil
Marcelo Asensio
Brazil Izpadel
32
Niall Farrell United Kingdom
Niall Farrell
United Kingdom Izpadel
33
Jai Gao
Jai Gao
Izpadel
34
Scott Herz
Scott Herz
Izpadel
35
Ademir Cuch Brazil
Ademir Cuch
Brazil Izpadel
36
Jamie Kerstetter United States
Jamie Kerstetter
United States Izpadel
37
David Melius United States
David Melius
United States Izpadel
38
Mark Radoja Canada
Mark Radoja
Canada Izpadel
39
Harrison Gimbel United States
Harrison Gimbel
United States Izpadel
40
Joshua Weiss United States
Joshua Weiss
United States Izpadel
41
Douglas Rosen
Douglas Rosen
Izpadel
42
Jimmy Fricke United States
Jimmy Fricke
United States Izpadel
43
Phil Collins United States
Phil Collins
United States Izpadel
44
Andrew Lichtenberger United States
Andrew Lichtenberger
United States Izpadel
45
Dale Beaudoin United States
Dale Beaudoin
United States Izpadel
46
Jeremy Kottler United States
Jeremy Kottler
United States Izpadel
47
Ryan Snyder Canada
Ryan Snyder
Canada Izpadel
48
Phillip Lowery
Phillip Lowery
Izpadel
49
Scott Freeman
Scott Freeman
Izpadel
50
Brian Green United States
Brian Green
United States Izpadel
51
Hemanth Kumar United States
Hemanth Kumar
United States Izpadel
52
Paul Lentz United States
Paul Lentz
United States Izpadel
53
Thayer Rasmussen United States
Thayer Rasmussen
United States Izpadel
54
Ronald Hollis
Ronald Hollis
Izpadel
55
Ricky Bui
Ricky Bui
Izpadel
56
Shawn Rice United States
Shawn Rice
United States Izpadel
57
Russell Thomas United States
Russell Thomas
United States Izpadel
58
Warren Chu
Warren Chu
Izpadel
59
Lauri Pesonen
Lauri Pesonen
Izpadel
60
Scott Baumstein United States
Scott Baumstein
United States Izpadel
61
David Peters United States
David Peters
United States Izpadel
62
Cy Williams United States
Cy Williams
United States Izpadel
63
Miguel Proulx Canada
Miguel Proulx
Canada Izpadel
64
Craig Carrillo United States
Craig Carrillo
United States Izpadel
65
Robert Georato United States
Robert Georato
United States Izpadel
66
Michael Hahn United States
Michael Hahn
United States Izpadel
67
James Huang
James Huang
Izpadel
68
Ryan Weeks United States
Ryan Weeks
United States Izpadel
69
William Cooley
William Cooley
Izpadel
70
Lance Allred United States
Lance Allred
United States Izpadel
71
Vinhlong Than
Vinhlong Than
Izpadel
72
Hunter Moss United States
Hunter Moss
United States Izpadel
73
Ryan Smith Canada
Ryan Smith
Canada Izpadel
74
Jonathan Neckar
Jonathan Neckar
Izpadel
75
Franklin Azevedo United States
Franklin Azevedo
United States Izpadel
76
Jonathan Bussieres Canada
Jonathan Bussieres
Canada Izpadel
77
Chris Johnson United States
Chris Johnson
United States Izpadel
78
Jake Schwartz United States
Jake Schwartz
United States Izpadel
79
Alex Dovzhenko Ukraine
Alex Dovzhenko
Ukraine Izpadel
80
Joseph Elpayaa United States
Joseph Elpayaa
United States Izpadel
81
Christopher Thomas
Christopher Thomas
Izpadel
82
Siva Ganta
Siva Ganta
Izpadel
83
Michael Brockley United States
Michael Brockley
United States Izpadel
84
Frank Vulpis
Frank Vulpis
Izpadel
85
Thomas Harnois
Thomas Harnois
Izpadel
86
Rinat Shakirov Russian Federation
Rinat Shakirov
Russian Federation Izpadel
87
Aaron Benoit
Aaron Benoit
Izpadel
88
Matthew Glaser
Matthew Glaser
Izpadel
89
Steve Bartlett
Steve Bartlett
Izpadel
90
David Enda United States
David Enda
United States Izpadel
91
Vassiliy Russanov Kazakhstan
Vassiliy Russanov
Kazakhstan Izpadel
92
Maurice Hawkins United States
Maurice Hawkins
United States Izpadel
93
Fam Yat
Fam Yat
Izpadel
94
Anthony Zuniga
Anthony Zuniga
Izpadel
95
Keith Ferrera United States
Keith Ferrera
United States Izpadel
96
Robert Karr
Robert Karr
Izpadel
97
Joseph Ogden
Joseph Ogden
Izpadel
98
Jacob Toole United States
Jacob Toole
United States Izpadel
99
Louis Boutin Canada
Louis Boutin
Canada Izpadel
100
Aadam Daya Canada
Aadam Daya
Canada Izpadel
101
Thad Meeks
Thad Meeks
Izpadel
102
Kyle Bowker United States
Kyle Bowker
United States Izpadel
103
Paul Mutschler
Paul Mutschler
Izpadel
104
Michael Mechaly
Michael Mechaly
Izpadel
105
Ken Loui
Ken Loui
Izpadel
106
Kevin Robicheaux
Kevin Robicheaux
Izpadel
107
Darren Des Voigne
Darren Des Voigne
Izpadel
108
Isidro Sifuentes United States
Isidro Sifuentes
United States Izpadel
109
Todd Terry United States
Todd Terry
United States Izpadel
110
Julius Malzanini Germany
Julius Malzanini
Germany Izpadel
111
Matthew Newcombe United States
Matthew Newcombe
United States Izpadel
112
Ryan Hughes United States
Ryan Hughes
United States Izpadel
113
Tigran Yazychyan
Tigran Yazychyan
Izpadel
114
Kevin Eyster United States
Kevin Eyster
United States Izpadel
115
Aldas Gomas
Aldas Gomas
Izpadel
116
Ken Cutt
Ken Cutt
Izpadel
117
Huy Nguyen United States
Huy Nguyen
United States Izpadel
118
Binh Nguyen United States
Binh Nguyen
United States Izpadel
119
Gregory Johns
Gregory Johns
Izpadel
120
Jose Arenstein Brazil
Jose Arenstein
Brazil Izpadel
121
Giovanni Gaglio
Giovanni Gaglio
Izpadel
122
James Cavanaugh United States
James Cavanaugh
United States Izpadel
123
Jason Hallee Canada
Jason Hallee
Canada Izpadel
124
Stanley Chao
Stanley Chao
Izpadel
125
Simon Cremniter
Simon Cremniter
Izpadel
126
Jesse Ercillo United States
Jesse Ercillo
United States Izpadel
127
Patrick Ronan United States
Patrick Ronan
United States Izpadel
128
Benjamin Gold
Benjamin Gold
Izpadel
129
Bill Wood United States
Bill Wood
United States Izpadel
130
Joseph Marchal United States
Joseph Marchal
United States Izpadel
131
Daniel Engels Austria
Daniel Engels
Austria Izpadel
132
William Gaffney
William Gaffney
Izpadel
133
Christopher Lastiwka
Christopher Lastiwka
Izpadel
134
John Gulino United States
John Gulino
United States Izpadel
135
Jennifer Richie
Jennifer Richie
Izpadel
136
Pavel Myndrov United States
Pavel Myndrov
United States Izpadel
137
Robert Gorodetsky
Robert Gorodetsky
Izpadel
138
Edward Gitelson
Edward Gitelson
Izpadel
139
Steve Cha United States
Steve Cha
United States Izpadel
140
Allan Vrooman United States
Allan Vrooman
United States Izpadel
141
Brian Mcinnis United States
Brian Mcinnis
United States Izpadel
142
James Snyder United States
James Snyder
United States Izpadel
143
Tristan Wade United States
Tristan Wade
United States Izpadel
144
James Noonan Ireland
James Noonan
Ireland Izpadel
145
Matthew Brock
Matthew Brock
Izpadel
146
Jeffrey Van Den Broek
Jeffrey Van Den Broek
Izpadel
147
Huy Quach
Huy Quach
Izpadel
148
Louis Bruning
Louis Bruning
Izpadel
149
Alan Clunie
Alan Clunie
Izpadel
150
Jeremiah Pierce
Jeremiah Pierce
Izpadel
151
Dash Dudley United States
Dash Dudley
United States Izpadel
152
Stephen Beck United States
Stephen Beck
United States Izpadel
153
Shawn Casey
Shawn Casey
Izpadel
154
Daniel Tafur Spain
Daniel Tafur
Spain Izpadel
155
Nelson Wong Canada
Nelson Wong
Canada Izpadel
156
Donald Civic Australia
Donald Civic
Australia Izpadel
157
Joshua Reichard United States
Joshua Reichard
United States Izpadel
158
William James
William James
Izpadel
159
Justin Crosbie
Justin Crosbie
Izpadel
160
Ben Palmer United States
Ben Palmer
United States Izpadel
161
Tleuzhan Jumakov
Tleuzhan Jumakov
Izpadel
162
Alexander Greenblatt United States
Alexander Greenblatt
United States Izpadel
163
Mark Thompson
Mark Thompson
Izpadel
164
Michael Shoemaker
Michael Shoemaker
Izpadel
165
James Petzing United States
James Petzing
United States Izpadel
166
Jason Brauda United States
Jason Brauda
United States Izpadel
167
Ken Wu
Ken Wu
Izpadel
168
Ethan Werner
Ethan Werner
Izpadel
169
Jean-Pascal Savard Canada
Jean-Pascal Savard
Canada Izpadel
170
James Copher
James Copher
Izpadel
171
Aaron Duczak Canada
Aaron Duczak
Canada Izpadel
172
Joseph Pergola
Joseph Pergola
Izpadel
173
David Shepard
David Shepard
Izpadel
174
Marian Fridman
Marian Fridman
Izpadel
175
Siva Siddartha Ganta
Siva Siddartha Ganta
Posodobljeno
prek aplikacije
Izpadel
176
Tolga Ural
Tolga Ural
Izpadel
177
Geronimo Caesar
Geronimo Caesar
Izpadel
178
Brett Labar
Brett Labar
Izpadel
179
Robby Westrom United States
Robby Westrom
United States Izpadel
180
Michael Vukovic
Michael Vukovic
Izpadel
181
Alan Myerson United States
Alan Myerson
United States Izpadel
182
Amanda Musumeci United States
Amanda Musumeci
United States Izpadel
183
Olivier Busquet United States
Olivier Busquet
United States Izpadel
184
Joseph Gordon United States
Joseph Gordon
United States Izpadel
185
Paul Kazanchian
Paul Kazanchian
Izpadel
186
Muruz Yohannes
Muruz Yohannes
Izpadel
187
Shan Jing United States
Shan Jing
United States Izpadel
188
Roger Fontes
Roger Fontes
Izpadel
189
Clint Camua
Clint Camua
Izpadel
190
Paul Cogliano United States
Paul Cogliano
United States Izpadel
191
Marilyn Schmitter
Marilyn Schmitter
Izpadel
192
Stephen Hesse United States
Stephen Hesse
United States Izpadel
193
Laurence Hughes
Laurence Hughes
Posodobljeno
prek aplikacije
Izpadel
194
Kyle Frey United States
Kyle Frey
United States Posodobljeno
prek aplikacije
Izpadel
195
Cody Slaubaugh United States
Cody Slaubaugh
United States Posodobljeno
prek aplikacije
Izpadel
196
John Holley United States
John Holley
United States Izpadel
197
Scott Davies United States
Scott Davies
United States Izpadel
198
Jeff Dobrin
Jeff Dobrin
Izpadel
199
Doug Carli
Doug Carli
Izpadel
200
Faraz Jaka United States
Faraz Jaka
United States Izpadel
201
Ari Engel Canada
Ari Engel
Canada Izpadel
202
Kathy Liebert United States
Kathy Liebert
United States Izpadel
203
Albert Chlouber
Albert Chlouber
Izpadel
204
Hieu Nguyen
Hieu Nguyen
Izpadel
205
Andreas Hoivold Norway
Andreas Hoivold
Norway Izpadel
206
William Epstein
William Epstein
Izpadel
207
Jimbo Slice
Jimbo Slice
Izpadel
208
Joseph Cada United States
Joseph Cada
United States Izpadel
209
Max Steinberg United States
Max Steinberg
United States Izpadel
210
Michael Gagliano United States
Michael Gagliano
United States Izpadel
211
Alex Moore
Alex Moore
Izpadel
212
Victor Figueroa United States
Victor Figueroa
United States Izpadel
213
Lance Whatley
Lance Whatley
Izpadel
214
Blake Bohn United States
Blake Bohn
United States Izpadel
215
Lawrence France
Lawrence France
Izpadel
216
Victor Paredes United States
Victor Paredes
United States Izpadel
217
Marcel Kessler
Marcel Kessler
Izpadel
218
Jesse Wilke
Jesse Wilke
Izpadel
219
Kevin ODonnell United States
Kevin ODonnell
United States Izpadel
220
Christopher Danek
Christopher Danek
Izpadel
221
Greg Mueller Canada
Greg Mueller
Canada Izpadel
222
Robert Mizrachi United States
Robert Mizrachi
United States Izpadel
223
Joe Serock United States
Joe Serock
United States Izpadel
224
Allan Farber
Allan Farber
Izpadel
225
Joseph Cheong United States
Joseph Cheong
United States Izpadel
226
Connor Drinan United States
Connor Drinan
United States Izpadel
227
Alex Phahurat United States
Alex Phahurat
United States Izpadel
228
Jason Koon United States
Jason Koon
United States Izpadel
229
Matt Stout United States
Matt Stout
United States Izpadel
230
Jon Aguirre
Jon Aguirre
Izpadel
231
Philippe Boucher Canada
Philippe Boucher
Canada Izpadel
232
Jennifer Tilly United States
Jennifer Tilly
United States Izpadel
233
James Atkin United Kingdom
James Atkin
United Kingdom Izpadel
234
Will Failla United States
Will Failla
United States Izpadel
235
Kevin MacPhee United States
Kevin MacPhee
United States Izpadel
236
Sam Trickett United Kingdom
Sam Trickett
United Kingdom Izpadel
237
Jake Cody United Kingdom
Jake Cody
United Kingdom Izpadel
238
Jack Schanbacher
Jack Schanbacher
Izpadel
239
Dominic Sanche
Dominic Sanche
Izpadel
240
Byron Kaverman United States
Byron Kaverman
United States Izpadel
241
Humberto Brenes Costa Rica
Humberto Brenes
Costa Rica Izpadel
242
William Reynolds United States
William Reynolds
United States Izpadel
243
Blake A Barnes
Blake A Barnes
Izpadel
244
Joe Ford
Joe Ford
Izpadel
245
Athanasios Polychronopoulos United States
Athanasios Polychronopoulos
United States Izpadel
246
Russell Crane United States
Russell Crane
United States Izpadel
247
Marvin Rettenmaier Germany
Marvin Rettenmaier
Germany Izpadel
248
chris back Canada
chris back
Canada Izpadel
249
Ken W
Ken W
Izpadel
250
Adam Dahlin United States
Adam Dahlin
United States Izpadel
251
Nikolay Yosifov Bulgaria
Nikolay Yosifov
Bulgaria Izpadel
252
Tim Reilly United States
Tim Reilly
United States Izpadel
253
Allen Kessler United States
Allen Kessler
United States Izpadel
254
David Sklansky United States
David Sklansky
United States Izpadel
255
Thayer Rassmusen
Thayer Rassmusen
Izpadel
256
Nacho Barbero Argentina
Nacho Barbero
Argentina Izpadel
257
David Kaye
David Kaye
Posodobljeno
prek aplikacije
Izpadel
PokerNews ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih prispevajo sami uporabniki. Vsaka zloraba naše aplikacije se bo kaznovala bodisi z začasnim suspenzom računa, bodisi z njegovim izbrisom.