Event #14: $1,500 No-Limit Hold'em
Country
Uvrstitev # Zmagovalec Država Nagrada (USD)
1
Jonathan Taylor United States
Jonathan Taylor
United States $454,424
2
Blake Bohn United States
Blake Bohn
United States $281,049
3
Hunter Frey United States
Hunter Frey
United States $194,315
4
Hiren Patel United States
Hiren Patel
United States $140,143
5
Tommy Vu United States
Tommy Vu
United States $102,449
6
Patrick Kubat
Patrick Kubat
$75,879
7
Jed Hoffman United States
Jed Hoffman
United States $56,946
8
Dan Gannon United States
Dan Gannon
United States $43,293
9
Joseph Pergola
Joseph Pergola
$33,323
10
Russell Crane United States
Russell Crane
United States $25,980
11
Daniel Paska
Daniel Paska
$25,980
12
Morgan Machina United States
Morgan Machina
United States $25,980
13
Chris Hunichen United States
Chris Hunichen
United States $20,504
14
Benjamin Dobson United Kingdom
Benjamin Dobson
United Kingdom $20,504
15
Robert Layne United States
Robert Layne
United States $20,504
16
Owen Crowe Canada
Owen Crowe
Canada $16,379
17
Adam Shuman
Adam Shuman
$16,379
18
Michael Gagliano United States
Michael Gagliano
United States $16,379
19
Erick Lindgren United States
Erick Lindgren
United States $13,260
20
Simon Lam United States
Simon Lam
United States $13,260
21
Alan Keating United States
Alan Keating
United States $13,260
22
Janette Zawacki
Janette Zawacki
$13,260
23
$13,260
24
Darrin Oremba
Darrin Oremba
$13,260
25
John Compton United States
John Compton
United States $13,260
26
Grant Curnow United States
Grant Curnow
United States $13,260
27
Damien Lhommeau France
Damien Lhommeau
France $13,260
28
Christopher Rauscher
Christopher Rauscher
$10,853
29
Maurice Hawkins United States
Maurice Hawkins
United States $10,853
30
Narinder Singh Khasria
Narinder Singh Khasria
$10,853
31
Mark Wahba United States
Mark Wahba
United States $10,853
32
Andres Garcia United States
Andres Garcia
United States $10,853
33
Brian Ray United States
Brian Ray
United States $10,853
34
Bryan Micon United States
Bryan Micon
United States $10,853
35
Joseph Stachowiak United States
Joseph Stachowiak
United States $10,853
36
Timothy Campbell
Timothy Campbell
$10,853
37
Paul Wasicka United States
Paul Wasicka
United States $8,987
38
Zackery Whitney
Zackery Whitney
$8,987
39
Jefri Islam
Jefri Islam
$8,987
40
Dustin An
Dustin An
$8,987
41
David McConachie United Kingdom
David McConachie
United Kingdom $8,987
42
Steven Karr
Steven Karr
$8,987
43
Joseph Ward
Joseph Ward
$8,987
44
Gregory Josifovski United States
Gregory Josifovski
United States $8,987
45
Kelly Kim United States
Kelly Kim
United States $8,987
46
Ty Reiman United States
Ty Reiman
United States $7,538
47
Brent Hanks United States
Brent Hanks
United States $7,538
48
Amit Makhija United States
Amit Makhija
United States $7,538
49
Frank Kassela United States
Frank Kassela
United States $7,538
50
Dylan Wilkerson United States
Dylan Wilkerson
United States $7,538
51
Marvin Burkholder
Marvin Burkholder
$7,538
52
Nicholas Augustino United States
Nicholas Augustino
United States $7,538
53
Gyorgy Laszlo Hungary
Gyorgy Laszlo
Hungary $7,538
54
Darin Ledbetter
Darin Ledbetter
$7,538
55
Joe Serock United States
Joe Serock
United States $6,384
56
Timothy Stoecklin
Timothy Stoecklin
$6,384
57
Miguel Angel Ortiz
Miguel Angel Ortiz
$6,384
58
Jeffrey Tomlinson United States
Jeffrey Tomlinson
United States $6,384
59
David Diaz United States
David Diaz
United States $6,384
60
Kiet Tuan
Kiet Tuan
$6,384
61
Farzad Raji United States
Farzad Raji
United States $6,384
62
Kevin Schwinn
Kevin Schwinn
$6,384
63
Saul Pimentel
Saul Pimentel
$6,384
64
Michael Vance
Michael Vance
$5,476
65
Paul Fisher United States
Paul Fisher
United States $5,476
66
Mehrdad Shariatmadari United States
Mehrdad Shariatmadari
United States $5,476
67
Wade Townsend
Wade Townsend
$5,476
68
Michael Katz United States
Michael Katz
United States $5,476
69
Ken James
Ken James
$5,476
70
Isidro Sifuentes United States
Isidro Sifuentes
United States $5,476
71
David Whalen
David Whalen
$5,476
72
Mikhail Voloshen
Mikhail Voloshen
$5,476
73
Bryson Pare
Bryson Pare
$4,763
74
John Zentner United States
John Zentner
United States $4,763
75
Ruben Garcia
Ruben Garcia
$4,763
76
William Prieto
William Prieto
$4,763
77
Nick Schulman United States
Nick Schulman
United States $4,763
78
James Barger United States
James Barger
United States $4,763
79
Adam Kagin United States
Adam Kagin
United States $4,763
80
Nils Bergqvist
Nils Bergqvist
$4,763
81
James Agate United States
James Agate
United States $4,763
82
Dominik Nitsche Germany
Dominik Nitsche
Germany $4,174
83
Jules Dmello
Jules Dmello
$4,174
84
Can Kim Hua
Can Kim Hua
$4,174
85
Michael Aron
Michael Aron
$4,174
86
Richard Jackson
Richard Jackson
$4,174
87
Wilson Calixtoconcalves
Wilson Calixtoconcalves
$4,174
88
Mario Sanchez
Mario Sanchez
$4,174
89
Antonio Garza
Antonio Garza
$4,174
90
Ryan Olisar United States
Ryan Olisar
United States $4,174
91
Zal Irani United States
Zal Irani
United States $3,732
92
Dmitry Kataev
Dmitry Kataev
$3,732
93
Steven Kelly United States
Steven Kelly
United States $3,732
94
Matthew Ezrol United States
Matthew Ezrol
United States $3,732
95
Sandra Galli
Sandra Galli
$3,732
96
Kam Low Canada
Kam Low
Canada $3,732
97
Geroge Waller
Geroge Waller
$3,732
98
Aaron Overton United States
Aaron Overton
United States $3,732
99
Justin Zaki United States
Justin Zaki
United States $3,732
100
John Teel
John Teel
$3,339
101
Benjamin Zamani United States
Benjamin Zamani
United States $3,339
102
John White United States
John White
United States $3,339
103
Todd Terry United States
Todd Terry
United States $3,339
104
Michael Taylor United States
Michael Taylor
United States $3,339
105
Max Ovseyevitz
Max Ovseyevitz
$3,339
106
Zachery Schneider United States
Zachery Schneider
United States $3,339
107
Andrea Vezzani
Andrea Vezzani
$3,339
108
David Melius United States
David Melius
United States $3,339
109
Tayfun Akbasli United States
Tayfun Akbasli
United States $3,339
110
Andy Frankenberger United States
Andy Frankenberger
United States $3,339
111
Nipun Java India
Nipun Java
India $3,339
112
Athanasios Polychronopoulos United States
Athanasios Polychronopoulos
United States $3,339
113
Gunther Gerhaed
Gunther Gerhaed
$3,339
114
Donald Belanger
Donald Belanger
$3,339
115
Tarek Djouhri
Tarek Djouhri
$3,339
116
Cary Katz United States
Cary Katz
United States $3,339
117
Danny Gonzales United States
Danny Gonzales
United States $3,339
118
Feizal Satchu Canada
Feizal Satchu
Canada $3,339
119
Simon Charette Canada
Simon Charette
Canada $3,339
120
Kiran Srinivas United States
Kiran Srinivas
United States $3,339
121
Christian Nolte Austria
Christian Nolte
Austria $3,339
122
Nelson Resendiz United States
Nelson Resendiz
United States $3,339
123
Scott Carlson
Scott Carlson
$3,339
124
Noah Bronstein United States
Noah Bronstein
United States $3,339
125
Peter Hengsakul United States
Peter Hengsakul
United States $3,339
126
Mark Alag United States
Mark Alag
United States $3,339
127
Robert Smith United States
Robert Smith
United States $3,020
128
Jonathan Rapp
Jonathan Rapp
$3,020
129
Tomer Berda United States
Tomer Berda
United States $3,020
130
Michael Gathy Belgium
Michael Gathy
Belgium $3,020
131
Perry Lin United States
Perry Lin
United States $3,020
132
Eric Baldwin United States
Eric Baldwin
United States $3,020
133
Todd Start
Todd Start
$3,020
134
Foster Levis Jr United States
Foster Levis Jr
United States $3,020
135
Matt Brady United States
Matt Brady
United States $3,020
136
Steve Zolotow United States
Steve Zolotow
United States $3,020
137
Aaron Steury United States
Aaron Steury
United States $3,020
138
Siyu Sha Austria
Siyu Sha
Austria $3,020
139
Frank Sinopoli
Frank Sinopoli
$3,020
140
Billy McBrayer United States
Billy McBrayer
United States $3,020
141
Robert Harwell
Robert Harwell
$3,020
142
Dave Fox United States
Dave Fox
United States $3,020
143
Joel Ettedgi United Kingdom
Joel Ettedgi
United Kingdom $3,020
144
Guillaume Lebastard
Guillaume Lebastard
$3,020
145
Mike Villemin Switzerland
Mike Villemin
Switzerland $3,020
146
Jeffery Stasiw
Jeffery Stasiw
$3,020
147
Antonio Cosentino
Antonio Cosentino
$3,020
148
Thomas Nicotera
Thomas Nicotera
$3,020
149
Wei Yeh United States
Wei Yeh
United States $3,020
150
John Scanlon United Kingdom
John Scanlon
United Kingdom $3,020
151
Mukul Pahuja United States
Mukul Pahuja
United States $3,020
152
Stuart Pfeifer United States
Stuart Pfeifer
United States $3,020
153
Ryan Smith Canada
Ryan Smith
Canada $3,020
154
Michael Laake United States
Michael Laake
United States $3,020
155
Nghia Tran
Nghia Tran
$3,020
156
Olivier Dinand France
Olivier Dinand
France $3,020
157
Steven Moronez
Steven Moronez
$3,020
158
Mark Wasielewski
Mark Wasielewski
$3,020
159
Paul Ranieri
Paul Ranieri
$3,020
160
Shay Zurr
Shay Zurr
$3,020
161
Matthew Chang United States
Matthew Chang
United States $3,020
162
Martin Jacobson Sweden
Martin Jacobson
Sweden $3,020
163
Greg Ostrander United States
Greg Ostrander
United States $2,774
164
Thibaud Guenegou
Thibaud Guenegou
$2,774
165
Mihai Manole Romania
Mihai Manole
Romania $2,774
166
Elton Beebe United States
Elton Beebe
United States $2,774
167
Foster Levis
Foster Levis
$2,774
168
Gordon Eng United States
Gordon Eng
United States $2,774
169
Robert Ribic
Robert Ribic
$2,774
170
Will Jaffe United States
Will Jaffe
United States $2,774
171
Giovanni Massa Canada
Giovanni Massa
Canada $2,774
172
Kathryn Lindsay
Kathryn Lindsay
$2,774
173
Christopher Lastiwka
Christopher Lastiwka
$2,774
174
Jake Balsiger United States
Jake Balsiger
United States $2,774
175
David Tuthill United States
David Tuthill
United States $2,774
176
William Davenport
William Davenport
$2,774
177
Alen Patatanyan
Alen Patatanyan
$2,774
178
Sylvain Caldagues
Sylvain Caldagues
$2,774
179
Kou Vang United States
Kou Vang
United States $2,774
180
Dan Kelly United States
Dan Kelly
United States $2,774
181
Brian Egger United States
Brian Egger
United States $2,774
182
Simon Harig
Simon Harig
$2,774
183
Kevin Iacofano United States
Kevin Iacofano
United States $2,774
184
Michael Schwartz United States
Michael Schwartz
United States $2,774
185
Jonas Klausen Denmark
Jonas Klausen
Denmark $2,774
186
Luke Graham United States
Luke Graham
United States $2,774
187
Jamie McCarrel United States
Jamie McCarrel
United States $2,774
188
Daniel Sindelar United States
Daniel Sindelar
United States $2,774
189
Joe Chang United States
Joe Chang
United States $2,774
190
Jessica Francis
Jessica Francis
$2,774
191
Patrick Murray
Patrick Murray
$2,774
192
Derek Wolters United States
Derek Wolters
United States $2,774
193
Roger Fang United States
Roger Fang
United States $2,774
194
Brett Jungblut United States
Brett Jungblut
United States $2,774
195
Huy Nguyen United States
Huy Nguyen
United States $2,774
196
$2,774
197
Jason Potter
Jason Potter
$2,774
198
Mateo Peralta
Mateo Peralta
$2,774