$1,650 8-Game Dealer's Choice
Final Hand
Final Hand
Preparations for the Winner Shot
Preparations for the Winner Shot
Winner Interview
Winner Interview
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Winning Hand
Winning Hand
Brian Rast
Brian Rast
Brian Rast
Brian Rast
Brian Rast
Brian Rast
David Zhao
David Zhao
David Zhao
David Zhao
David Zhao
David Zhao
Final Table Pre Start
Final Table Pre Start
Final Table Pre Start
Final Table Pre Start
Final Table View
Final Table View
Final Table View
Final Table View
Final Table View
Final Table View
Final Table View
Final Table View
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
Jason Gray
Jason Gray
Jason Gray
Jason Gray
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Sam Khouiss
Sam Khouiss
Sam Khouiss
Sam Khouiss
Tournament Director Jack Effel
Tournament Director Jack Effel
Brian Rast
Brian Rast
Brian Rast
Brian Rast
Benjamin Benoit
Benjamin Benoit
Gary Benson
Gary Benson
Gary Benson
Gary Benson
Frank Kassela
Frank Kassela
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
Jeff Gross
Jeff Gross
Jason Gray
Jason Gray
Jeff Madsen
Jeff Madsen
Jeff Madsen
Jeff Madsen
Michael Guzzardi
Michael Guzzardi
Michael Wang
Michael Wang
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Rory Young
Samuel Ngai
Samuel Ngai
Sam Khouiss
Sam Khouiss
Srdjan Brkic
Srdjan Brkic
Shivan Abdine
Shivan Abdine
Stephen Woodhead
Stephen Woodhead
Stephen Woodhead
Stephen Woodhead
Stuart Rutter
Stuart Rutter
Stuart Rutter
Stuart Rutter
Victor Teng
Victor Teng
Xin Zhao
Xin Zhao
Brandon Shack-Harris
Brandon Shack-Harris
Brandon Shack-Harris
Brandon Shack-Harris
Brandon Shack-Harris
Brandon Shack-Harris
Brandon Shack-Harris
Brandon Shack-Harris
Bruno Portaro
Bruno Portaro
Bruno Portaro
Bruno Portaro
Bruno Portaro
Bruno Portaro
Casey Kastle
Casey Kastle
Daniel Levy
Daniel Levy
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Daniel Neilson
Daniel Neilson
Dealers Choice
Dealers Choice
Dylan Hortin
Dylan Hortin
Dylan Wilkerson
Dylan Wilkerson
Gary Benson
Gary Benson
Frank Kassela
Frank Kassela
Geoffrey Mooney
Geoffrey Mooney
George Danzer
George Danzer
George Danzer
George Danzer
Jackie Glazier
Jackie Glazier