Splošni pogoji

 1. Splošno

  PokerNews.com, kot tudi vse spletne strani povezane s tem portalom (v nadaljevanju "PokerNews"), je internetni portal, s katerim upravlja podjetje iBus Media Limited (v nadaljevanju “PokerNews”, "skupina", “mi” ali “nas”). Ti splošni pogoji, ki jih lahko najdete tukaj, diktirajo pogoje uporabe in dostopa do portala PokerNews in vseh storitev, ki jih ponuja. Z obiskom portala ali uporabo katerekoli storitev, ki jo PokerNews posreduje, pristajate na naša pravila igre in tako sklepate pogodbo s PokerNewsom, ne glede na to, ali ste registriran uporabnik našega portala, ali ne. Ta dogovor velja za vse obiskovalce portala PokerNews, registrirane uporabnike in vse, ki uporabljajo storitve, ki jih posreduje naše podjetje.

 2. Varovanje podatkov

  Varovanje osebnih podatkov vseh obiskovalcev naših portalov je za nas bistvenega pomena. Prav zato vedno delamo vse, kar je v naši moči, da zavarujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali naši uporabniki. A še preden se strinjate s temi pogoji, vam priporočamo, da si preberete še naš pravilnik o varovanju zasebnosti, saj smo v njem razkrili vse podrobnosti o zbiranju in shranjevanju osebnih podatkov, ki ga vršimo vsak dan.

 3. Uporabniške vsebine

  Del portala PokerNews.si, je tudi naš forum, ki obiskovalcem portala omogoča tako komunikacijo z drugimi člani skupnosti, kot tudi objavo lastnih vsebin. V sklopu tega foruma, so večkrat organizirani tudi kvizi, promocije in druge nagradne igre, ki od igralcev zahtevajo objavo določenih podatkov, zgodb in pa vsebin. Ne glede na to, ali gre pri tem za vtise, zgodbe, nasvete, ali pa multimedijske vsebine (slike, video posnetke), ki so bodisi objavljeni neposredno na forumu ali pa do njih vodi objavljena povezava, pa nosi odgovornost za te vsebine izključno oseba, ki jih je objavila. PokerNews.si in pa člani njegovega uredništva žal ne morejo preveriti in odobriti vseh vsebin, ki so objavljene na skupnem forumu, zato tudi ne nosi odgovornosti za njihovo objavo in morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale. S tem se strinja vsak obiskovalec foruma, ki le tega obiskuje in uporablja na lastno odgovornost. Ob tem velja, da ima vsak obiskovalec foruma avtorske pravice, da objavi kakršnekoli vsebine na forumu ter s tem, ko jih objavlja na javnem mestu, kot je naš forumu, PokerNewsu daje pravico, da jih kadarkoli, kakorkoli in v kakršnikoli obliki (posodobljeni, povzeti, spremenjeni) uporabi pri svojem delovanju. Avtor teh vsebin se z objavo le teh na našem forumu odpove vsem nadaljnjim škodnim in odškodninskim zahtevkom, razen v primerih, ko je bilo pred tem dogovorjeno drugače, tako s strani avtorja, kot tudi uredništva portala PokerNews. Z objavljanjem vsebin na forumu se odpovedujete vsem lastniškim in pa moralnim pravicam do vsebine, ki jo objavljate, kot to veleva Zakon o avtorskih pravicah iz leta 1991 oziroma vsi enakovredni zakoni s tega področja, glede na območja pristojnosti. Pri tem hkrati pristajate tudi k temu, da PokerNews kadarkoli, kadar se mu to zdi potrebno (pravica in ne obveza), prepreči objavo določenih vsebin ali pa jih naknadno izbriše s svojega portala. V primeru, da uporabnik vsaj 6 zaporednih mesecev ni objavil nobene nove vsebine, pa si PokerNews pridržuje pravico, da izbriše tak neaktiven račun.

  S pristajanjem na te pogoje, priznavate, da razumete in se strinjate, da nosite odgovornost za kakršnokoli izgubo oziroma škodo, ki bi nastala kot posledica vaših objav oziroma objave raznoraznih vsebin na naših straneh. PokerNews.com ni odgovoren za javne objave oziroma napačno uporabo naših vsebin. Z obiskom našega portala, pristajate na to, da so informacije, ki jih lahko najdete na naših straneh morda netočne, žaljive ali pa zgolj predstavljajo osebna stališča bodisi osebja, bodisi uporabnikov naših strani. PokerNews ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi jo tovrstne informacije oziroma vsebine, lahko povzročile.

  Vsak uporabnik nosi odgovornost za interakcijo z drugimi člani skupnosti (drugimi uporabniki PokerNewsovih strani). Pri tem pa si PokerNews pridržuje pravico, a ne tudi obveze, da nadzoruje te interakcije in morebitne spore med uporabniki svojih strani.

 4. Obnašanje uporabnikov

  Vsak uporabnik nosi odgovornost za vsebine, ki jih objavlja na spletnih straneh portala PokerNews in vse morebitne posledice, ki bi lahko izhajale iz uporabe teh informacij ali vsebin. Pri tem se vsak uporabnik zavezuje, da naših strani NE bo uporabljal za:

  • Razširjanje gradiva oziroma vsebin, katerih objava bi pomenila kršenje avtorskih pravic oziroma pravic, ki izhajajo iz ustvarjanja oziroma lastništva intelektualne lastnine.
  • Objavo pornografskih, nemoralnih, nepoštenih ali ilegalnih vsebin oziroma informacij, ki bi lahko privedle do tovrstnih dejanj. Uporaba storitev, ki jih PokerNews ponuja svojim uporabnikom, za objavo tovrstnih vsebin oziroma informacij, je strogo prepovedana. Vsak uporabnik, ki bo kršil ta pravila, ali pa bodo pravila kršena prek njegovega računa, četudi brez njegove vednosti, bo za to kaznovan s takojšnjo prepovedjo uporabe teh storitev. PokerNews si ob tem pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pravil, od kršitelja zahteva poplačilo škode oziroma denarno odškodnino.
  • Oglaševanje in verižna pošta
  • Pošiljanje oziroma objavo vsebin, ki vključuje programsko opremo, aplikacije ali viruse, ki bi lahko škodovali programski opremi, ki jo za svoje delovanje uporabljajo PokerNews oziroma njegovi uporabniki.
  • Podajanje netočnih ali lažnih informacij ali pa se izdajal za kogarkoli drugega. To se nanaša tudi na ustvarjanje uporabniških računov, ki morajo odražati istovetnost njihovega uporabnika oziroma lastnika (uporabniško ime je izvzeto, a osebni podatki, ki jih podajate pri odprtju računa, morajo biti resnični in predvsem vaši).
  • Nadlegovanje oziroma zlorabo drugih uporabnikov.
  • Poskus dostopa do zaščitenih vsebin, omrežij oziroma programske opreme, ki je v lasti PokerNewsa.
  • Vmešavanje v delovanje PokerNewsovih strani oziroma omrežij.
  • Opravljal dejavnosti, ki bi kršila zasebnost oziroma avtorske pravice drugih uporabnikov.
  • Nalagal, objavljal, pošiljal in drugače razpečeval vsebin, ki bi lahko bile sumljive, netočne, škodljive, grozeče, vulgarne, nadležne, rasistične, sovražne, nezakonite ali kakorkoli neprimerne oziroma v konfliktu s pravili portala PokerNews.
  • Nadlegoval oziroma kakorkoli škodoval mladoletnim osebkom.

  PokerNews.com si pridržuje pravico, da začasno oziroma trajno onemogoči dostop do strani, vsebin in storitev, uporabnikom, ki kršijo ta pravila, veljavno zakonodajo ali pa je njihovo početje v nasprotju z našimi vrednotami, pri tem pa tudi odstrani vse vsebine, ki jih je ta uporabnik prispeval.

 5. Avtorske pravice

  Vse vsebine, ki jih na svojih straneh objavi PokerNews oziroma njihovi zaposleni (z izjemo vsebin, ki jih prispevajo uporabniki), kot so slike, fotografije, grafični prikazi, animacije, video posnetki, avdio zapisi in članki, so last PokerNewsa in jih kot take ščiti zakonodaja s področja avtorskih pravic in intelektualne lastnine. Z uporabo naših spletnih strani, obiskovalec NE pridobi pravice do uporabe oziroma razpečevanja teh vsebin. Kakršnakoli uporaba, spreminjanje oziroma adaptacija manjšega obsega oziroma celotnih delov teh vsebin, je možna le z izrecnim, pisnim dovoljenjem PokerNewsovega vodstva. Uporaba vsebin je dovoljena za osebno rabo, a le v primeru, da je vir le teh jasno podan in da nove vsebine, ki nastanejo na podlagi le teh, niso uporabljene za komercialne namene. Uporaba vsebin, brez izrecnega predhodnega dovoljenja PokerNewsovega vodstva, je prepovedana.

 6. Zaščita blagovnih znamk

  Logotip "PokerNews" in vsi njegovi simboli so v lasti podjetja iBus Media Ltd. Njihova uporaba, brez izrecnega predhodnega dovoljenja PokerNewsovega vodstva, je prepovedana. Noben zapis ali katerakoli druga objava na strani, ne služi kot odobritev, za uporabo teh simbolov, saj lahko le to, vsakič posebej, odobri le vodstvo podjetja.

 7. Uporaba naših storitev

  Naših storitev ne smete uporabljati, če ne izpolnjujete zakonskih starostnih omejitev za sklepanje pogodb, ali pa vam dostop do tovrstnih storitev prepoveduje nacionalna zakonodaja države v kateri se nahajate. PokerNews si pridržuje pravico, da kadarkoli, na podlagi lastne presoje, onemogoči dostop do svojih storitev uporabnikom, katerih status se je od sklepa pogodbe, spremenil ali pa je prišlo do kršitve naših pravil.

 8. Povezave do drugih strani

  Na naših spletnih straneh boste pogosto našli omembe drugih spletnih strani in pa povezave do njih. PokerNews si pridržuje pravico, da te povezave kadarkoli in brez predhodne najave bodisi spremeni, bodisi umakne. Te povezave uporabljamo zato, da našim uporabnikom olajšamo dostop do določenih spletnih strani, do katerih pa uporabniki vedno dostopate na lastno odgovornost. Pred uporabo povezav oziroma kakršnekoli programske opreme, ki bi jo lahko dobili, vam priporočamo, da si preberete vsa naša pravila in pogoje, prav tako pa tudi pravila in pogoje spletnih strani do katerih dostopate oziroma jih uporabljate za prenos programske opreme. Dasiravno svojim uporabnikom ponujamo povezave do spletnih strani, le teh ne nadziramo oziroma pregledujemo ter tako ne nosimo nobene odgovornosti za informacije, ki jih lahko najdete tam, njihova stališča in morebitno nezmožnost dostopa do vsebin oziroma programske opreme, ki jo nudijo. Vsak obiskovalec naših strani in uporabnik naših storitev, nas s pristajanjem na te pogoje, eksplicitno odvezuje odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala na podlagi storitev in vsebin, ki jih posredujejo tretje osebe.

 9. Omejitev odgovornosti

  PokerNews.com se vedno trudi po najboljših močeh, da so informacije, ki jih je mogoče najti na naših straneh, popolnoma točne. Kljub vsem tem naporom, pa vendarle ne moremo zagotoviti, da bi bilo temo vedno tako, prav tako pa ne moremo biti odgovorni tudi za vse storitve, ki jih našim uporabnikom ponujajo zunanji partnerji. PokerNews.com ne prevzema odgovornosti za morebitne napake oziroma zamolčane informacije in si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni podatke, objavljene vsebine in specifikacije storitev, ki jih ponujamo. Brez odstopanja od navedenega, je dogovorjeno in razumljeno s strani uporabnikov, da so vse storitve ponujene, kot je to mogoče videti na prvi pogled (z vštetimi napakami), brez garancije, da bo PokerNews za njih odgovarjal oziroma bo kakorkoli odgovoren za njihovo odpravo. PokerNews.com no odgovoren za ustreznost oziroma uresničljivost ponudbe, ki je objavljena na naših spletnih straneh. PokerNews.com se prav tako ne zavezuje, da bodo storitve, ki so vam bile posredovane prek naših strani, dosegle vaša pričakovanja, oziroma da bodo informacije in vsebine, do katerih boste dostopali prek naših strani, vedno točne, zanesljive oziroma sveže. Prav tako se PokerNews ne zavezuje in ni odgovoren za neprekinjeno, varno in predvsem brez napak uporabo storitev, ki jih ponujajo zunanji sodelavci. Kljub temu, da bomo naredili vse kar je v naši moči, da odpravimo napake in vam pomagamo rešiti težave, ki jih imate s katero od storitev, pa se s sklenitvijo te pogodbe zavezujete, da jih uporabljate na lastno odgovornost.

  S SKLENITVIJO TE POGODBE SE IZRECNO ZAVEZUJETE, DA RAZUMETE IN SE STRINJATE Z VSEMI TEMI POGOJI IN IZJAVLJATE, DA POKERNEWS.COM NI ODGOVOREN ZA MOREBITNO ŠKODO, KI JO BOSTE UTRPELI NA PODLAGI DIREKTNIH, INDIREKTNIH, POSLEDIČNIH IN KAKRŠNIHKOLI DRUGIH DEJANJ OZIROMA VSEBIN, DO KATERIH BOSTE DOSTOPALI PREK NAŠIH SPLETNIH STRANI. TO VELJA TAKO ZA POPLAČILO ŠKODE OZIROMA ODŠKODNIN ZA IZPAD DOHODKA, ZLORABO ZAUPANJA, PODAJO NEPRAVIH INFORMACIJ ALI NEZMOŽNOST UPORABE KATEREKOLI STORITVE PONUJENE NA SPLETNI STRANI. TO VELJA TUDI ZA KAKRŠNAKOLI NADOMESTILA ZA PRIDOBITEV NADOMESTNIH STORITEV OZIROMA LASTNINE, NEDOVOLJEN DOSTOP OZIROMA SPREMEMBE VAŠIH TRANSAKCIJ OZIROMA OBJAVLJENIH VSEBIN, IZJAVE OZIROMA VEDENJE TRETJIH OSEB IN PARTNERJEV IN PA VSE DRUGE ZADEVE OZIROMA ŠKODO, KI BI LAHKO NASTALA NA PODLAGI UPORABE NAŠIH STORITEV. Omejitve odgovornosti se nanašajo le na področja, kjer to dovoljuje pravo posamezne države ali pa mednarodno pravo.

 10. Kršitve

  Vse naše uporabnike naprošamo, da kakršnekoli kršitve teh pravil, prijavijo našemu osebju prek za ta namen pripravljenega kontaktnega Us obrazca.

 11. Spremembe v ponudbi in pravilih

  PokerNews.com si pridržuje pravico, da kadarkoli, in brez predhodne najave, spremeni oziroma začasno ali trajno ukine katerokoli storitev ali njen del. S sklenitvijo te pogodbe pristajate na to, da PokerNews.com ni in ne bo odgovoren za kakršnekoli spremembe in morebitne ukinitve storitev, ki jih ponujajo zunanji partnerji. Poleg tega si PokerNews.com pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje v tej pogodbi, pri čemer bo nova pogodba kmalu zatem tudi objavljena na spletu. Ker o spremembah ne bomo neposredno obveščali naših uporabnikov, vam priporočamo, da redno prebirate pravila in se tako prepričate o vseh morebitnih novostih in spremembah. Da bi bil pregled nad temi novostmi in posodobitvami kar najlažji, pa bomo vsakič, ko bomo spremenili pravila, to tudi označili s spremenjenim datumom na samem začetku/koncu dokumenta. Vsi nadaljnji obiski oziroma uporaba naših storitev, se razumejo kot sprejemanje novih pravil, pri čemer se kot negativen odgovor šteje le prenehanje uporabe naših storitev in odstop od članstva v naši skupnosti.

 12. Splošni pogoji

  Ta pravila, skupaj s tistimi o varovanju zasebnosti ter še vsemi ostalimi, ki se nanašajo na obnašanje in pogoje posameznih strani, promocij in drugih interakcij, služijo kot pogodba med PokerNewsom in njegovimi uporabniki. V primeru, da bi katerokoli od odločb, ki jih je mogoče najti v naših pogojih oziroma pravilih, razveljavilo sodišče, to ne pomeni, da so razveljavljena tudi preostala pravila, ki še naprej ostanejo veljavna, vse dokler ustrezni organi, ne odločijo drugače. Ta pravila so bila spisana na podlagi zakonodaje, ki velja znotraj območja, kjer se nahaja sedež podjetja – Isle of Man. Brez odstopanja od navedenega pa ima PokerNews vseeno pravico, da proti kršiteljem pravil sproži pravne postopke v katerikoli državi oziroma znotraj kateregakoli pravnega področja, kjerkoli bo to mogoče oziroma potrebno. V primeru, da je prišlo pri prevajanju teh dokumentov, do kakršnihkoli navzkrižij interesov, se pri vseh pravnih postopkih upošteva originalna, torej angleška različica dokumenta.

(c) 2003-2017 PokerNews.com Vse pravice pridržane. Vsi avtorski prispevki, ki jih je mogoče najti na naših spletnih straneh, predstavljajo mnenja avtorjev in ne predstavljajo stališč PokerNewsa oziroma iBus Media vodstva.

Zadnja posodobitev: 20. maj 2014