Pravice in dolžnosti

PokerNews.com je internetna stran, ki bralcem priskrbeva material povezan s hazardiranjem v informacijske namene. PokerNews.com sprejema oglaševanje s strani, ki so povezane z internetnim igralništvom, vendar ne upravlja nikakršnega internetnega igralništva. Informacije, ki jih priskrbi PokerNews.com naj se uporabljajo le za ilustrativne namene.

PokerNews.com ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake na tej internetni strani (tudi za izpuščeni ali nenatančen material). PokerNews.com ne sprejema nobene odgovornosti za kakršnekoli igralniške izgube, ki jih pridelajo bralci PokerNews.com, tudi če so posledica napak.

Vsa vsebina na tej strani je avtorsko zaščitena in se je ne sme reproducirati brez izrecnega dovoljenja od PokerNews.com. Če se ugotovi, da je material reproduciran brez dovoljenja PokerNews.com, bo PokerNews tožil vključene strani po polnem obsegu zakona. Zgornja klavzula se ne nanaša na RSS feed, ki ga priskrbi PokerNews. RSS feed se lahko namesti brez predhodnega dovoljenja.

Če ste nezadovoljni s katerim od zgoraj naštetih pravil, je Vaša rešitev izključno, da prenehate uporabljati PokerNews.com.