Prevelika stava (angl. Over-bet)

Staviti več kot je pričakovano, mogoče celo dosti več kot znaša pot.

3ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWZ