Nepovezane karte (angl. No pair)

Najnižja kombinacija kart.

3ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWZ