Forward motion

Pomikati se proti potu z žetoni.

3ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWZ