WSOP 2018

Buljenje (angl. Stare-down)

Gledanje nasprotnika določeno količino časa z namenom iskanja informacij, da sprejmete odločitev.

3ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWZ