WSOP 2017 V ŽIVO
2017 World Series Of Poker
edit

Yueqi Zhu

United States

Število WSOP zapestnic EPT naslovi WPT naslovi
0 0 0
Skupni zaslužki
$527,511 
  • Yueqi Zhu
  • Yueqi Zhu
  • Yueqi Zhu
  • Yueqi Zhu
  • Yueqi Zhu
  • Yueqi Zhu
  • Yueqi Zhu
  • Yueqi Zhu
  • Yueqi Zhu
  • Yueqi Zhu

Poročamo s turnirjev

Turnir Uvrstitev Nagrada
2017 World Series of Poker
Event #46: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better
79th $2,947
2017 World Series of Poker
Event #32: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better Mix
6th $28,375
2017 World Series of Poker
Event #25: $1,000 Pot-Limit Omaha
64th $2,287
2017 World Series of Poker
Event #7: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball
33rd $3,775
2014 World Series of Poker
Event #65: $10,000 Main Event
675th $18,406
2014 World Series of Poker
Event #56: $1,000 No-Limit Hold'em
77th $3,840
2014 World Series of Poker
Event #55: $1,500 No-Limit Hold'em
218th $2,911
2014 World Series of Poker
Event #48: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Low
24th $8,187
2014 World Series of Poker
Event #19: $1,500 No-Limit Hold'em
216th $2,872
2013 World Series of Poker
Event #58: $1,111 Little One for One Drop No-Limit Hold'em
215th $3,167
2013 World Series of Poker
Event #34: $1,000 Turbo No-Limit Hold'em
3rd $113,358
2013 World Series of Poker
Event #30: $1,000 No-Limit Hold'em
205th $1,935
2012 World Series of Poker
Event 47: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Low Split 8-or-Better
83rd $2,957
2012 World Series of Poker
Event 42: $2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or-Better
34th $4,845
2012 World Series of Poker
Event 19: $1,500 No-Limit Hold'em
220th $2,796
2011 World Series of Poker
Event #43: $1,500 No-Limit Hold’em
280th $2,815
2011 World Series of Poker
Event #38: $1,500 No-Limit Hold’em
67th $6,377