Ylon Schwartz

Ylon Schwartz
Državljanstvo: United States

PokerNews poroča iz eventov

Turnir Uvrstitev Nagrada
2020 GGPoker WSOP Online Bracelet Events
Event #71: BIG 50, $1M GTD
978 $365
2019 World Series of Poker
Event #61: COLOSSUS - $400 No-Limit Hold'em
1056 $804
2019 World Series of Poker
Event #42: $600 Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack
48 $3,537
2019 World Series of Poker
Event #3: BIG 50 - $500 No-Limit Hold'em
3378 $851
2019 World Series of Poker
Event #9: $600 No-Limit Hold'em Deepstack
333 $1,739
2017 World Series of Poker
Event #19: THE GIANT - $365 No-Limit Hold'em
894 $1,202
2017 World Series of Poker
Event #5: THE COLOSSUS III - $565 No-Limit Hold'em
1184 $1,339
2014 World Series of Poker
Event #44: $1,500 No-Limit Hold'em
117 $3,514
2014 World Series of Poker
Event #4: $1,000 No-Limit Hold'em
3 $157,926
2012 World Series of Poker
Event 37: $2,500 Eight-Game Mix
40 $5,599
2012 World Series of Poker
Event 27: $1,500 H.O.R.S.E.
1 $267,081
2011 World Series of Poker
Event #23: $2,500 Eight-Game Mix
19 $8,098
2011 World Series of Poker
Event #17: $1,500 H.O.R.S.E.
33 $5,512
2011 World Series of Poker
Event #8: $1,000 No-Limit Hold'em
174 $2,820
2011 World Series of Poker
Event #5: $1,500 Seven Card Stud
11 $6,949

Poišči igralce