Settings

Benny Chen

CanadaCanada

  • Benny Chen
  • Benny Chen
  • Benny Chen
  • Benny Chen
  • Benny Chen
  • Benny Chen
  • Benny Chen
  • Benny Chen
  • Benny Chen
  • Benny Chen

Zadnji posnetki o Benny Chen

Poročamo s turnirjev

Turnir Uvrstitev Nagrada
2017 World Series of Poker
Event #52: $1,500 No-Limit Hold'em
92nd $3,177
2017 World Series of Poker
Event #47: $1,500 No-Limit Hold'em MONSTER STACK
450th $3,793
2014 World Series of Poker
Event #24: $5,000 Six-Handed No-Limit Hold'em
25th $16,196
2013 World Series of Poker
Event #62: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event
393rd $28,063
2013 World Series of Poker
Event #6: $1,500 "Millionaire Maker" No-Limit Hold'em
1st $1,198,780