Abhishek Goindi

India

  • Abhishek Goindi

Poročamo s turnirjev

Turnir Uvrstitev Nagrada
2017 World Series of Poker
Event #19: THE GIANT - $365 No-Limit Hold'em
151st $1,422